2011. április 9., szombat

Egyensúlymérések

1. Feladat: Állás lábujjon zárt lábakkal, csukott szemmel, mélytartásban.
Ezt a helyzetet 30 másodpercig kellett megtartaniuk úgy, hogy nem léphettek ki, nem tehették le a sarkukat.
Pontozás:
2 pont – ha helyesen végrehajtotta a feladatot
1 pont – ha 15 mp-ig képes volt megtartani a testhelyzetet
0 pont – ha nem tudta végrehajtani a feladatot
Ez a feladat volt az egyik legnehezebb, a 45 felmért gyermekből 1 kislány tudta kivitelezni a terhelést követően.

2. Feladat: Állás lábujjon zárt lábakkal, nyitott szemmel, mélytartásban.
Ennek a feladatnak is 30 mp-nél volt a teljesítettsége, nem léphettek ki, nem tehették le a sarkukat.
Könnyítést jelentett a vizuális kontroll, mert fixálni tudtak egy pontra és ez segítette az egyensúly megtartását.
Pontozás:
2 pont – ha helyesen végrehajtotta a feladatot
1 pont – ha 15 mp-ig képes volt megtartani a testhelyzetet
0 pont – ha nem tudta végrehajtani a feladatot

3. Feladat: Zártállás, hátrahajtott fejjel, nyitott szemmel, mélytartásban.
Helyesen végrehajtott, ha 30 mp-ig megtartották a testhelyzetet, nem léptek ki, és nem emelték meg a fejüket.
A hátrahajtott fej a kisagy szabályozó szerepét csökkenti, ezáltal nehezebb az egyensúlyt megtartani.
Általában nem okozott gondot a feladat végrehajtása.
Pontozás:
2 pont – ha helyesen végrehajtotta a feladatot
1 pont – ha 15 mp-ig képes volt megtartani a testhelyzetet
0 pont – ha nem tudta végrehajtani a feladatot

4. Feladat: Zártállás, hátrahajtott fejjel, nyitott szemmel, mélytartásban, 7-8 cm vastagságú szivacson.
Az előzővel megegyező a feladat, az alátámasztási felület minőségének változtatásával.
Pontozás:
2 pont – ha helyesen végrehajtotta a feladatot
1 pont – ha 15 mp-ig képes volt megtartani a testhelyzetet
0 pont – ha nem tudta végrehajtani a feladatot

5. Feladat: Guggolás lábujjon, karok mélytartásban, a törzs egyenes, fej a törzs folytatása.
A feladat időtartama 30 mp, nem tehették le a kezüket és a sarkukat.
Pontozás:
2 pont – ha helyesen végrehajtotta a feladatot
1 pont – ha 15 mp-ig képes volt megtartani a testhelyzetet
0 pont – ha nem tudta végrehajtani a feladatot

6.-7. Feladat: Egy lábon állás (felváltva), karok a mellkas előtt összefonva.
Ezt a helyzetet jobb és bal lábon is 30-30 mp-ig kellett megtartaniuk úgy, hogy nem tehették le a felemelt lábukat.
Előfordult, hogy elkezdtek ugrálni egy lábon az egyensúly visszanyerése miatt – ez sem volt elfogadható.
Pontozás:
2 pont – ha helyesen végrehajtotta a feladatot
1 pont – ha 15 mp-ig képes volt megtartani a testhelyzetet
0 pont – ha nem tudta végrehajtani a feladatot

8. Feladat: Járás felfordított 2 m-es svédpad áthidalóján, karok mélytartásban.
Pontozás:
2 pont – ha megbillenés és leesés nélkül hajtotta végre a feladatot
1 pont – ha megbillenéssel, de leesés nélkül hajtotta végre a feladatot
0 pont – ha leesett

9. Feladat: Járás felfordított 2 m-es svédpad áthidalóján, karok a test előtt összekulcsolva.
Pontozás:
2 pont – ha megbillenés és leesés nélkül hajtotta végre a feladatot
1 pont – ha megbillenéssel, de leesés nélkül hajtotta végre a feladatot
0 pont – ha leesett

10. Feladat: Kombinált statikus és dinamikus egyensúlyvizsgálat a Bass-féle próba alapján (Nádori, 1984). 1
A pálya vonalán, illetve a feladat végrehajtásának szabályain változtattam az óvodás korosztály életkori sajátosságainak megfelelően.
Egy ugróiskolához hasonló pályát ragasztottam fel a csoportszobában, mely 11 körből állt. Az első mező a rajt helye, a többi pedig egymáshoz viszonyítva 60, 90 ill. 120 fokos szögekben, egymástól 22 cm-re szimmetrikus pályarajzot adva helyezkedtek el. A körök átmérője 22 cm volt.
A feladatot először páros lábbal végeztük el. Helyes volt a végrehajtás, ha a kör határait nem lépték át, a talajt nem érintették kézzel, az origótól nem fordultak el az oldalirányú ugrásoknál sem és a talajtól való elrugaszkodás – talajfogás is páros lábbal történt. Minden mezőben kb. 2-3 mp-et kellett tartózkodni.
A feladat végrehajtása közben az elkövetett hibákat számoltam (0-10.). Két kísérlet közül a jobbik eredményt vettem figyelembe.


11. Feladat: Kombinált statikus és dinamikus egyensúlyvizsgálat a Bass- féle próba alapján (Nádori, 1984).
A feladat végrehajtása egy lábon végigszökdelve. A gyerekek a domináns lábat használhatták.
Hiba volt, ha letették a felemelt lábat, ha átlépték a kör határait, ha letették a kezüket, az origótól elfordultak.
A pontozás az előző feladattal megegyezően történt.

12. Feladat: Egy lábon a svédpad merevítő gerendáján, hosszanti irányban állva, egyensúlyozás 30 mp-ig. 5
Választható lábbal hajtották végre a próbát. A leesések számát számoltam 30 mp alatt. Az volt a legügyesebb aki, a legkevesebbszer esett le.
Pontozás:
Pont: 7 6 5 4 3 2 1 0
Leesések száma:0-1 2 3 4 5 6 7-8 9-

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése