2011. március 3., csütörtök

Nyelvi játékok

Köszönet érte a készítőnek.

SZEMINÁRIUMI MUNKA
TANTÁRGY:
NYELVI JÁTÉKOK
TÉMA:
JÁTÉK A BESZÉDHANGOKKAL, SZAVAKKAL
Carolione 
Szabadka, 2009.
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETŐ 3
1. Szólánc 4
2. Állatlánc 4
3. Ábécé-játék 5
4. Szólista 6
5. Szavak gyűjtése 6
6. Kettős szólánc 7
7. Betűkapcsolatok gyűjtése 8
8. Szólánc másképpen 9
9. Szótaglánc 10
10. Szókígyó 10
11. Szókígyó másképp 11
12. Szókirakó vagy betűpuzzle 12
13. Szólépcső 13
ZÁRÓRÉSZ 14
SZAKIRODALOM-JEGYZÉK 14


BEVEZETŐ
Minden kisgyermek számára fontos meghatározó élmény az iskolakezdés. Egyesek alig várják, hogy megtanuljanak írni, olvasni és számolni, mások viszont szívesebben maradnának az óvadában, a játékok és a felhőtlen időtöltés világában. Ők azok, akik nem akarnak iskolába menni, mert attól félnek, amint átlépik az iskola küszöbét többé már nem lehetnek „igazán gyerekek“, a játékot felváltja majd a tanulás, a szigor és kötelességek. Ennek nem kell (nem szabad) így lennie. Bár a tanterv adott a tanító számára, annak megvalósítása és az iskolai hangulat megteremtése tőle függ.
Nagyon fontos, hogy a pedagógus tisztában legyen az iskolába érkező kisgyermekek képességeivel és igényeivel. Az iskolaérettség függ a gyermekek testi, szellemi, szociális és emocionális képességeitől, azonban nem elhanyagolható tény, hogy a 6-7 éves gyermek mindezt a tudást közösségben játékok során sajátította el. Ezt a foyamatot hiba lenne az iskolakezdéssel hirtelen megszakítani, éppen ezért a játéknak kiemelkedő szerepe kell, hogy legyen az iskolai tanításban is.
A tanítási órákon alkalmazott játékok illetve a játékos tanulás segít abban, hogy a kisgyermekeknél az iskolában és a tanuláshoz szükséges képességeket játékosan fejleszteni tudjuk. Ugyanis a tanulóknak képesnek kell lenniük huzamosabb ideig egy dologra koncentrálni, új dolgokat megtanulni, megjegyezni, feladatokat megoldani és mind e mellett még a közösségbe is be kell illeszkedniük. Meg kell tanulniuk másokhoz közeledni, új barátokra lelni és a kudarcokkal sikeresen megbírkózni. A játékos tanulás segít abban, hogy a szórakozás, az öröm és a tudás kerüljön előtérbe a sikerorientáltság és rivalizálás helyett. A gyermekek örömmel vesznek részt a játékos foglalkozásokban, melyek során észrevétlenül új barátokra és ismeretekre tehetnek szert.
A játékok előnye, hogy fejlesztik a koncentrálóképességet és a logikus gondolkodást, a gyermekek megszokják a szabályok betartását, csiszolják nyelvi kifejezőképességüket, megtanulják a számokat, betűket és más fontos ismereteket sajátítanak el. A játékkal sikerülhet megtapasztalni a tanulás okozta örömet és felkelteni az új dolgok iránti érdeklődést. Egyidejűleg erősíteni lehet az önértékelést, az önállóságot és az önbizalmat.
Az iskolába kerülő gyermek számára megterhelő 45 percen keresztül egyhelyben ülni és figyelni a pedagógusra. Ezért, különösen 1. és 2. osztályban kívánatos az óra menetébe beilleszteni valamilyen játékos feladatot, ami jobb hangulatot teremt, megmozgatja a gyerekeket fizikailag és szellemileg illetve felkelti az érdeklődésüket. A játékok motivációs értéke óriási, éppen ezért minden tanítónak és tanárnak ismernie és alkalmaznia kell a különböző didaktikai-, nyelvi-, matematikai-, szabály- és szerepjátékokat, hogy érdekesebbé és hatásosabbá tehesse a tanítási órákat akkor is, amikor a gyermekek figyelme lankad.
Az alábbiakban a nyelvi játékok egy csoportjával foglalkozom (játék a beszédhangokkal és szavakkal). Munkám során igyekeztem minél több és érdekesebb játékot összegyűjteni, melyeket az aktuális tanítási egységtől függetlenül is játszhatunk.
1. Szólánc
Játékleírás:
Az egyik játékos vagy a játékvezető (pedagógus) mond egy szót. Ennek a szónak az utólsó betűjével kell hogy kezdődjön a következő szó. A szavak így láncot alkotnak. Minden szót csak egyszer lehet mondani így célszerű, ha a játékvezető lejegyzi az elhangzott szavakat. Ha valamelyik játékos nem tud újabb szót mondani, akkor zálogot ad vagy kiesik a játékból.
Példa:
autó – óriás – sál – lila – ananász – szitakötő – őz – Zita...
Játékosok száma:
A játékot tetszőleges számú játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb.
Kor:
6 éves kortól ajánlott játszani.
Ötletek, változatok:
A játéknak számos változata létezik. Ezek közül legtöbbet az alábbiakban külön játékként részletezek.
Hatás:
Figyelemfejlesztő játék. Jól alkalmazható a tanítási órákon, ha a gyerekek koncentrációja, figyelme lankad. Szellemileg élénkítő hatású és jó szórakozási lehetőség is egyben.
Első osztályban a hang- és betűtanulás során ajánlott játszani. A gyerekek egészen biztosan élvezni fogják.
2. Állatlánc
Játékleírás:
A kezdő játékos mond egy állatnevet. A következő játékosnak olyan állatot kell találni, amlyiknek a neve az előző állat utolsó betűjével kezdődik. Minél gyorsabban mondják a következő nevet, annál izgalmasabb és vidámabb a játék.
Példa:
majom – mókus – sün – nappali pávaszem – medve – elefánt – tigris...
Játékosok száma:
A játékot tetszőleges számú játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb.
Kor:
6 éves kortól ajánlott játszani.
Ötletek, változatok:
A játék állatok helyett más fogalmakkal is játszható, például nevekkel, foglalkozásokkal, növényekkel, stb. Egyértelműen az a legegyszerűbb, ha szabadon lehet szavakat mondani (egyszerű szólánc), ezért a kisebb gyermekekkel érdemes az alapjátékot gyakorolni, nehogy gyorsan elveszítsék kedvüket a játék iránt.
Nagyobb gyermekeknél új, nyelvtani tananyaghoz köthető szabályokat is kitalálhatunk. pl. szófajok szerinti lánc alkotása.
pl.: melléknevek: szép – precíz – zagyva – alattomos – sárga – alapos – sánta,...
Hatás:
Figyelem és koncentrációs készséget fejlesztő játék. Fontos szerepe van a szabálykövetés elsajátításban és betartásában, ami mint tudjuk az iskolai nevelés része.
3. Ábécé-játék
Játékleírás:
Ezt a játékot olyan gyerekek játszhatják, akik már ismerik az ábécét. Aki a játékot kezdi A betűvel kezdődő szót mond, a következő Á betűvel kezdődőt, a harmadik B betűvel kezdődőt és így tovább az ábécé szerint. Aki rossz szót mond kiesik a játékból.
Példa:
asztal – állat – baba – cica – csiga – darázs...
Játékosok száma:
A játékot kettő vagy több játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb.
Kor:
7 éves kortól ajánlott játszani.
Ötletek, változatok:
A játék érdekesebb, ha labdával játszák, így a láncalkotás sorrendjét a labda útja határozza meg. Minden gyerek figyelmét leköti, hiszen sohasem tudni előre kinek dobják a labdát.
Szintén nehezíthető a játék, ha csak meghatározott csoportba tartozó szavakat mondhatnak a gyerekek pl. neveket, tárgyakat, növényeket, stb.
Hatás:
Első osztályban, de a későbbiekben is kiválóan alkalmazható. Az ábécé megtanulását segíti illetve a gyakorlást érdekesebbé teszi. Figyelem és koncentrációs képességeket fejlesztő játék. A gyerekek a játék során megtanulnak egymásra figyelni és a sikerorientáltság helyett az öröm és szórakozás áll előtérben.
4. Szólista
Játékleírás:
A gyerekek közösen megfigyelnek egy képeskönyvet vagy egy plakátot. A feladat az, hogy meghatározott számú tárgyat kell találni, amelyek neve egy bizonyos betűvel kezdődik. Ha többen játszák, lehet versenyezni is.
Kellékek:
Képeskönyv, plakát vagy valamilyen nagyobb méretű színes kép.
Példa:
asztal – akvárium – aranyhal – alga – ablak – ajtó...
Játékosok száma:
Tetszőleges számú gyerek játszhatja. Ha az iskolában játszuk, érdemes minél több gyereket (lehetőleg az egész osztályt) bevonni a játékba és 3-4 fős csoportokat kialakítani.
Kor:
6-7 éves kortól ajánlott játszani.
Ötletek, változatok:
Az írni tudó gyermekek akár fel is írhatják a képen megtalált tárgyak nevét.
Egyénieg is játszható, az unatkozó gyermek kiváló időtöltése lehet utazás, várakozás, stb. során.
Kitűnően alkalmazható a játék az iskolai oktatásban a hang- és betűtanulás során.
Hatás:
Csoportok kialakításával fejleszthető a csapatszellem és a közös munka során a közösségbe tartozás érzését erősíthetjük a gyerekeknél. Figyeljünk oda a heterogén csoportok kialakítására, nehogy a dominánsabb tanulók elnyomják a többieket. Nem szabad megengedni, hogy valamelyik játékos is perifériára szoruljon.
Ezzel a játkkal fejleszthető a lényegre koncentrálás képessége, a figyelem és a szabálykövetés.
5. Szavak gyűjtése
Játékleírás:
Az egyik játékost kiszámolással vagy mondókával kiválasztják, ő kezdi a játékot. Mond egy szót ami ugyanazzal a betűvel kezdődik, mint a keresztneve. Akinek a labdát dobja, folytatja a játékot. A játékot lehet versenyszerűen is játszani. Aki nem tud újabb szót mondani az zálogot ad vagy kiesik a játékból.
Kellékek:
Labda vagy babzsák, esetleg más játékszer, amit dobálni lehet.
Példa:
Krisztina – kakas, Bence – bab, Andrea – ajtó, Tímea – tó, Tamás – teve...
Játékosok száma:
A játékot kettő vagy több játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb.
Kor:
6-7 éves kortól ajánlott játszani.
Ötletek, változatok:
Kitűnő ismerkedési, kapcsolatteremtő játék lehet, ha a gyerekek nem ismerik egymást. Ebben az esetben úgy kell játszani, hogy minden játékos elismétli annak a keresztnevét és a hozzá tartozó szót, aki neki dobja labdát. Csak ezután mondja a saját nevét és a válaszott szót a megfelelő kezdőbetűvel.
pl.: Kati – kert – Viktor – viziló, Viktor – viziló – Helga – haj, Helga –haj – Zsófi – zsiráf, Zsófi – zsiráf – Dani – dob,...
Érdekesebb, ha a játékot úgy játszuk, hogy a megfelelő kezdőbetűvel csak tulajdonságokat lehet mondani. Ezek lehetnek külső és belső tulajdonságok is.
pl.: Éva – érdekes, Anna – akaratos, Jutka – játékos, Balázs – bátor, Móni – magas,...
Idősebb gyerekeknél lehet úgy is játszani, hogy a labdát annak kell dobni, aki az ábécé szerinti névsorban utána következik. Aki a névsorban az utolsó az az elsőnek dobja a labdát.
Hatás:
A játéknak és a különböző változatoknak komplex hatása van. Erősíti az egymásra figyelés képességét és a memóriát, valamint kitűnő ismerkedési, kapcsolatteremtő játék.
6. Kettős szólánc
Játékleírás:
Az egyik játékos vagy a játékvezető (pedagógus) mond egy szót. Ennek a szónak az utólsó betűje kétszer kell hogy szerepeljen a következő szóban. Minden szót csak egyszer lehet mondani így célszerű, ha a játékvezető vagy maguk a játékosok lejegyzik az elhangzott szavakat. Ha valamelyik játékos nem tud újabb szót mondani, akkor zálogot ad vagy kiesik a játékból.
Példa:
virág – faggat – tétel – illem – mama – ananász – hosszú...
Játékosok száma:
A játékot kettő vagy több játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb.
Kor:
8-9 éves kortól ajánlott játszani.
Ötletek, változatok:
Különböző szabályokat lehet kitalálni, melyekkel érdekesebbé tehető a játék. Az alapjátékban mindegy milyen betűvel kezdődik a következő szó, de lehet úgy is játszani, mint a hagyományos szóláncot. Ebben az esetben az előző szó utolsó betűjével kell hogy kezdődjön a következő szó.
pl.: lakat – tata – anya – ananász – sziszeg – gége – elefánt,...
Ha a játékot túl nehéznek találjuk segítségképp az a játékos aki nem tud új szót mondani használhatja a Magyar Értelmező Kéziszótárt. Amennyiben olyan szót talál, ami kevésbé ismert, felolvassa a hozzá tartozó magyarázatot.
Hatás:
A helyesírási szabályok tudatosítására és gyakorlására alkalmas játék, főleg akkor, ha a játékosok egyenként leírják az elhangzott szavakat. Szókincset fejlesztő hatása is lehet, amennyiben szótárt használunk új szavak keresésére. Komoly figyelmet és kreativitást igénylő játék. A gondolkodást, szellemi képességeket fejleszti.
7. Betűkapcsolatok gyűjtése
Játékleírás:
A játékvezető (pedagógus) kitalál egy két- vagy hárombetűs betűkapcsolatot. Ennek kell szerepelnie a játékosok által kitalált szavakban. Kiváló játék egyéni vagy csoportos foglakozásra. Az összegyűjtött szavakat a játékvezető ellenőrzi és felírja a táblára.
Példa:
„rf“ : karfiol, férfi, mérföld, hárfa,...
Játékosok száma:
A játékot kettő vagy több játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb.
Kor:
9 éves kortól ajánlott játszani.
Ötletek, változatok:
A játékot nagyobb gyerekekkel úgy is játszhatjuk, hogy előre megmondjuk az adott betűkapcsolat a szóban hol szerepeljen.
pl.: „ara“ – a szó elején: arany, arat, Aral-tó, arab, Arad, aranyos, ...
A megoldásokat szóban vagy írásban gyűjthetjük.
Hatás:
A játék leginkább a gondolkodást és a szellemi képességeket fejleszti. Közösségteremtő hatása is lehet, ha a gyerekek csapatokat alkotva versenyeznek ki tud több szót találni az adott szabályokat figyelembe véve. A helyesírási szabályok tudatosítására is alkalmas. A pedagógus mindig ellenőrizze, hogy a gyerekek helyesen írták-e az összegyűjtött szavakat.
8. Szólánc másképpen
Játékleírás:
A játékvezető (pedagógus) mond egy szót és továbbadja a labdát a következő játékosnak, aki elismétli a szót és hozzátesz egy másikat. A következő játékosnak már mind a két szót el kell ismételnie, és egyet hozzátennie. Addig játszuk, amíg valakinél meg nem szakad a lánc. Ilyenkor megkérdezhetjük: Ki figyelt, ki tudná tovább folytatni?
Nehezíthetjük a játékot úgy, hogy nem sorban dobjuk a labdát.
Kellékek:
Labda vagy babzsák, esetleg más játékszer, amit dobálni lehet.
Példa:
kaktusz, kaktusz – asztal, kaktusz – asztal – cica, kaktusz – asztal – cica – füzet, ...
Játékosok száma:
A játékot tetszőleges számú játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb.
Kor:
7-8 éves kortól ajánlott játszani.
Ötletek, változatok:
A játék jól kombinálható az eredeti szólánc-játékkal, azaz a szavak logikailag úgy kapcsolódhatnak egymáshoz, hogy amelyik betűre végződik az előző szó, azzal kell kezdődnie a következőnek.
Hatás:
Emlékezet és figyelemfejlesztő játék. Kítűnő szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget biztosít a gyerekeknek, e mellett viszont észrevétlenül fejleszti memóriát.
Játék közben a gyerekek figyelnek egymásra, nincs rivalizálás, verseny közöttük viszont mindenki azon izgul, hogy vajon a másik képes lesz-e folytatni a láncot. Ez által a koncentrációt is nagyszerűen fejlesztő játék. Az alsó osztályos tanulóknak kiváló szórákozási lehetőséget biztosít.
9. Szótaglánc
Játékleírás:
Az egyik játékos vagy a játékvezető (pedagógus) mond egy szót. Ennek a szónak az utólsó szótagjával kell hogy kezdődjön a következő szó. A szavak így láncot alkotnak. Minden szót csak egyszer lehet mondani így célszerű, ha a játékvezető lejegyzi az elhangzott szavakat. Ha valamelyik játékos nem tud újabb szót mondani, akkor zálogot ad vagy kiesik a játékból.
Példa:
ceruza – zavar – varjú – Júlia – ajtó – Tóbiás – ásvány - ...
Játékosok száma:
A játékot tetszőleges számú játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb.
Kor:
7-8 éves kortól ajánlott játszani.
Ötletek, változatok:
Ha a játék túl nehéznek bizonyul, lehet könnyítéseket alkalmazni. Például, ha nem vesszük figyelembe a rövid és hosszú magánhangzókat illetve a LY és a J közti különbséget.
Azok a gyerekek, akiknek nem jut eszébe új szó, használhatnak szótárt segítségként.
Hatás:
Az iskolában a szótagolás és szavak elválasztásának tanításánál igen jól alkalmazható nyevi játék. A figyelem és a koncentrációs képesség javítására alkalmas.
10. Szókígyó
Játékleírás:
Tulajdonképpen a hagyományos szólánc írott változata. A játékvezető (pedagógus) vagy az egyik játékos felír egy lapra vagy a táblára egy szót. Ennek a szónak az utolsó betűjével kell, hogy kezdődjön a következő szó. A felírt szavakat kötőjellel választjuk el egymástól.
Kellékek:
Az íráshoz papír vagy tábla, ceruza vagy kréta, esetleg színesceruza használható.
Példa:
konyha – ajtó – óriás – sátor – robot – tenger – répa -...
Játékosok száma:
A játékot tetszőleges számú játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb.
Kor:
7 éves kortól ajánlott játszani, amikor a gyerekek már tudnak írni.

Ötletek, változatok:
A szavak között lévő kötőjelet elhagyhatjuk, így igazi szókígyót kapunk. A felírt szavak első, illetve egyben utolsó betűjét csak egyszer írjuk ki és pirossal megvastagítjuk, hogy lássuk hol ér véget az előző szó és hol kezdődik az új.
pl.: konyhajtóriásátorobotengerépa...
Érdekesebb, ha a táblára nem egyenesen, hanem „kígyó alakban”, hullámos vonalat ábrázolva írjuk fel a szavakat.
Hatás:
Írás- és olvasási készség fejlesztésére alkalmas játék. A gyerekeknek érdekes, szórakoztató időtöltést biztosít. Az első osztályos, éppen írni tanuló gyerekek számára kitűnő tanulási és gyakorlási lehetőséget biztosít.
11. Szókígyó másképp
Játékleírás:
A játék célja az, hogy egy hosszú szókígyót hozzunk létre főnevekből úgy, hogy minden szó az előtte álló összetett szó második tagjával egy újabb értelmes összetett szót alkosson. A játékot kezdő gyermek kirak egy tetszőleges, összetett szóból álló főnevet. A következő játékosnak olyan szót kell találnia, amely az előző összetett szó második (utolsó) tagjával együtt értelmes szót alkot. Így folytatjuk a kígyót egészen addig, amíg tudjuk. Milyen hosszú lesz a kígyó? Érdemes a szókígyót felírni a táblára, hogy minden gyerek jól lássa.
Kellékek:
Az íráshoz papír vagy tábla, ceruza vagy kréta.
Példa:
háztető – tetőtér – térkép – képkeret – keretforma – formatervező - ...
Játékosok száma:
A játékot tetszőleges számú játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb.
Kor:
8 éves kortól ajánlott játszani, amikor a gyerekek már tudnak írni és szókincsük is megfelelő.
Ötletek, változatok:
A játék gondosan elkészített, sok variációt tartalmazó betű- és szókártyákkal is játszható.
Hatás:
A iskolai oktatásban a logikus gondolkodás fejlesztésére illetve az egybe- és különírás szabályainak gyakorlására kiválóan alkalmas. A gyerekektől figyelmet, koncentrációt és kreativitást követelő játék.
12. Szókirakó vagy betűpuzzle
Játékleírás:
A játékvezető (pedagógus) jól látható helyre betűkártyákból kirak egy tetszőleges szót. A játékosok feladata, hogy az adott szó betűiből új szavakat alkossanak. Az új szavak kirakhatók betűkártyákból illetve felírhatók a táblára (füzetbe). A játékvezető az előre meghatározott játékidő letelte után ellenőrzi a szavak helyességét.
Kellékek:
Az íráshoz papír vagy tábla, ceruza vagy kréta, betűkártyák
Példa:
SZÓKIRAKÓ: szó, rak, kór, rizs, kóró, róka,...
Játékosok száma:
A játékot tetszőleges számú játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb. Ha az ikolában játszuk érdemes a gyerekekt 3-4 fős csapatokra osztani a versenyzés szempontjából.
Kor:
7-8 éves kortól ajánlott játszani, amikor a gyerekek már tudnak írni és szókincsük is megfelelő.
Ötletek, változatok:
A játéknak sok változata létezik, de különböző szabályokat akár mi magunk is kitalálhatunk. Ha a gyerekeket versenyeztetjük, akkor annyi pontot kapnak ahány betűből állnak a helyesen felírt szavak. A szavak helyességét mindig ellenőrizzük!
Megbeszélés kérdése, hogy lehet-e ragozott szavakat használni (azokért több pont jár), illetve, hogy az alapszóban előforduló betűket az új szavakban hányszor lehet felhasználni.
Hatás:
Akkor érdemes ezt a játékot játszani, ha a gyerekek már sok szót ismernek és az egyes szavakat le is tudják írni. A játék által fejlődik a gyerekek helyesírási és olvasási készsége és nyelvi jártasságuk is javul. Ha egy-egy lehetséges szót megmagyarázunk a játékosok szókincse és tudásanyaga is bővül.
Koncentrációs képességet és figyelmet igénylő játék. Az iskolában kiválóan alkalmazható.
13. Szólépcső
Játékleírás:
Az egyik játékos (tanuló) felír a táblára egy szót. A következő játékosnak olyan szót kell találni, ami az előző szó utolsó betűjével kezdődik. Ezt kell az előző szóhoz kapcsolódóan felülről lefelé haladva a lapra vagy a táblára írni. Egymás után minden kisgyermek keres egy új szót, és váltakozva egyszer vízszintesen, egyszer pedig függőlegesen illeszti hozzá az előzőhöz. Így az ismert szavakból álló lépcső keletkezik.
Kellékek:
Az íráshoz papír vagy tábla, ceruza vagy kréta. Érdemes négyzethálós táblát vagy füzetet használni.
Példa:
szakács
Játékosok száma:
A játékot tetszőleges számú játékos játszhatja. Minél többen játszák, annál érdekesebb.
Kor:
7 éves kortól ajánlott játszani, amikor a gyerekek már tudnak írni.
Ötletek, változatok:
A játék egyszerű változata a Szórács, mely akár külön játéknak is tekinthető. Menete hasonló a fent leírt Szólépcsőhöz, de a gyermekek eldönthetik, hogy az előző szónak melyik betűjével kezdődjön az új szó. Itt már valóban érdemes négyzethálós füzetet vagy táblát használni. Az új szavakat ugyancsak egyszer vízszintesen, egyszer függőlegesen írják fel.
pl.: labda


Hatás:
Játék közben a gyerekek elmélyítik és ismétlik a helyes írásmódot. Az irányok megtanulására kitűnően alkalmaz.
ZÁRÓRÉSZ
A nyelvi játékok közé rengeteg játék sorolható. Bár nem lehet minden esetben egyértelmű csoportokat alkotni és elkülöníteni a játékokat egymástól, igyekeztem olyan variációkat bemutatni, melyekben a beszédhangokkal, betűkkel illetve szavakkal történik valami furfangosság.
A játékokat mindenki szereti, ezért bátran ajánlom minden gyereknek és felnőttnek, hogy próbálja ki őket, mert egész biztosan nem okoznak csalódást. Sok esetben egy-egy játék nem is olyan egyszerű, mint azt gondolnánk. Minden játéknak csak akkor van értelme, ha játszák, akár egyénileg, párosan vagy csoportos munkaformában. A fent említett játékok közül szinte mindegyik alkalmas az iskolai oktatásba történő beépítésre, felhasználásra illetve csapatversenyek kialakítására. A szórakozás, vidámság és jókedv garantált.
A játéköteleteket különböző könyvekből, gyermekkori, iskolás emlékeimből és az internetről merítettem. A játékok alapszabályait saját szavaimmal, meglátásaimmal, ötleteimmel bővítettem pedagógiai és pszichológiai ismereteimre támaszkodva. Mind e mellett munkám során igyekeztem minden egyes játék ismertetésénél a következő jellemzőket felsorolni: játékleírás, kellékek, példa, kor (milyen korosztálynak ajánlott), ötletek, változatok, hatás.
Természetesen a munkám és a felsorolt játékok listája nem teljes, hiszen mindig születnek új és új játékok illetve variációk.
SZAKIRODALOM-JEGYZÉK
* Johanna, Friedl (2002): Az iskolai siker titka–a játék – Az iskolára és a sikeres tanulásra felkészítő játékok, Deák és Társa Kiadó, Debrecen
* Juhászné Gáspár Dorottya – Anyanyelvi feladatok, játékok (http://fejlesztok.hu/segedletek/foglalkozasi-segedletek/101-anyanyelvi-feladatok-jatekok.html)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése