2011. január 5., szerda

A logopédiai ritmika foglalkozás módszertani lépései

A logopédiai ritmika foglalkozás módszertani lépései

I. Bevezető rész:

A. Indirekt légzőgyakorlatok:
A kisgyermekeknél a helyes rekeszlégzést csak indirekt módon, játékosan szabad kialakítanunk. Az instrukciókat (rövidek, lényegre törőek legyenek) mindig bemutatással is szemléltessük.
1. Pihenős vagy napozós játék:
Játékos relaxáció zenére. Hanyatt fekve, hasratett tenyérrel, csukott szemmel egyenletes légzés zenére.
Instrukció:
• Hallgasd, hogy mossa a partot a víz, miközben süti a hasadat a nap. (Pl. Smetana: Moldva tételére)
• Képzeld el, hogy este anyuka ül az ágyad szélén s mielőtt elalszol, hallgatod, hogy dúdol neked (Halász Judit lemezéről: Későre jár...)
"Ébredés" előtt mindig nyujtózzanak egy nagyot a gyermekek.
2. Séta az erdőben:
Hanyatt fekve, csukott szemmel hallgatják a mesekeretet. Hangadással történik a kilégzés.
Instrukció:
• Sétálva az erdőben, hallom, hogy fújja a fákat a szél: f-f-f;
• Messze egy vonat megy el: s-s-s,
• Méhecske repül virágról - virágra: z-z-z,
• Egy sikló csúszik a kövek között: sz-sz-sz.
3. Lufi-fújás:
Ülő vagy álló helyzetben orron át rövid belégzés, két tenyér között képzeletbeli léggömb fújása hosszú "f" vagy "sz" hanggal történő kilégzés. Hasonlóan papírpillangó, vagy forgó fújásával is eljátszható.
4. Rakéta-játék:
Helyben járva, előrehajolva, térdek váltogatott ütögetésére, egyre gyorsulva.
Instrukció:
Indul a rakéta, egyre gyorsul, felszáll, "á" hangra karemeléssel kifújás, "bumm" (elfogyott a levegő), leold a fékező berendezés: karok leengedésével.
5. Virágszedés:
Séta a mezőn. Körben járva megállunk, előre hajlunk, kézmozdulattal imitálva a virág letépését. Közben levegővétel, magánhangzókra kilégzés (o, i, a).
6. Maci hintáztatása:
Zenére, hasra tett kézzel, kesztyűbábokkal, egyenletes légzés.

B. Izomtónust szabályozó gyakorlatok:
Célunk, hogy a kisgyermek rájöjjön, hogy képes izmait egész testén megfeszíteni és ellazítan. Ügyeljünk arra, hogy a feszítés szakasza ne legyen túl hosszú, illetve a feszítés és lazítás időtartama egyenlő legyen. Végezhetik a gyermekek a gyakorlatokat egyénileg is, de nagyon alkalmas a párosban történő kivitelezés is. Álló helyzetben, mindig lentről felfelé történik a test izmainak feszítése, míg a lazítás ellenkezőleg: fentről lefelé.
1. Súlyemelő játék:
A gyermekek guggoló állásban, körben helyezkednek el. Előrehajolnak, a sulyzót felemelni. Előbb térdből egyenesednek fel, megfeszítve a lábat, majd fokozatosan a has, hát, végül a karok is magastartásban, a sulyzót tartva, megkeményednek a "nehéz súly" alatt. Egy-két másodperc után "leejtik" a sulyzót, ellazítva, meglóbálva a karokat, majd a lábakat.
2. Kötélhúzás:
A gyermekek egymásba kapaszkodva - mintha kötelet húznának - hol balra, hol jobbra dőlve megfeszítik végtagjaikat.
3. Szobrász játék:
Körbenállva, egyénenként végzett gyakorlat. Minden gyermek saját testsémáján - lábtól felfelé a fejéig - megmintázza (megfeszíti) magát, a tenyerek érintgetésével. "Nem sikerült!" felkiáltásra lazítás: előbb a fej biccen le, majd a vállak, karok, végül a lábak rogynak össze, fekvő helyzetbe érkeznek le a földre.
4. Gumibaba játék:
"A" - "B" gyermekek egymással szemben, párban helyezkednek el. "A" gyerek guggolásban, "B" gyermek pumpáló mozdulatokkal fujja a levegőt a babába, közben sziszegő hangot hallat. "A" gyermek fokozatosan egyenesedik ki és keményedik meg, ahogy "megtelik levegővel". Ha már a fej is megkeményedett, a pumpáló gyermek - lentről felfelé - gyorsan végigtapogatja: elég keménye-e már, majd kihúzza a szelepet. Ekkor "A" gyermek sziszegő hangot hallatva - ahogy kimegy belőle a levegő - kilazul, majd hanyatt fekve lazán földet ér. "B" gyermek bokánál, csuklónál és a fejbúbnál ellenőrzi: eltávozott-e belőle teljesen a levegő. Szerepcserével ismételtessük meg a gyakorlatot.
5. Hóember építés:
Hasonlóan az előző gyakorlathoz, "A" és "B" gyermek egymással szemben áll. Most "B" gyermek guggol le, aki építi a hóembert. Lentről felfelé, két tenyérrel érintgetve "gyúrja meg" a lábszárak külső vonalát, majd a karokat, vállakat, nyakat, fejet. Mikor a "hóember" - "A" gyermek - már egész testét megkeményítette, "B" gyermek karkörzéssel mondja: Kisüt a napocska, elolvad a hóember! - "A" gyermek fokozatosan leereszkedik a földre, "tócsává" válva. "B" gyermek ellenőrzi a lazulást, majd szerepcsere következik.
6. Sziámi ikrek:
Két gyermek egymásnak háttal áll, kezükkel összefogódznak, majd a lábszárak, far, hát és felemelt karok fokozatosan megfeszülnek. Anyuka simogatására lelazulnak, majd a szőnyegre fekve, lepihennek.
7. Varázslós játék:
"A" gyermek a varázsló, "B" gyermek egy kis kavics. Varázsló megérinti a guggoló gyermeket, aki felegyenesedve, fokozatosan megfeszíti izmait - kővé válik. Újabb varázsérintésre ismét kavics lesz belőle: visszatér guggoló helyzetbe. Szerepcsere követheti.

C. Utánzó és kifejező mozgások:
Metakommunikációs módszerekkel - mint gesztus, mimika - fejleszti a gyermekek kommunikációs készségét.
1. Tükör játék:
A tanár megfogalmazza, hogy mit csinál, a gyermekek utánozzák: pl. fát vág, fát fűrészel, porszívózik, főz, mosogat, épít, gépel, olvas, zongorázik, stb.
2. Szeretem, nem szeretem:
Érzelmek kifezezése arcjátékkal: szomorú vagyok, vidám vagyok, csalódott, sírok, félek, stb. Verbális megfogalmazás a tanár részéről.
Mit hozott a kishajó?
Egyszerre egy gyermek utánoz valamit, a többiek kitalálják mozdulataiból, hogy mit hozott.
4. Amerikából jöttem, mesterségem címere:
Foglalkozásokat személyesít meg egy-egy gyermek, utánzó mozdulatokkal. A többiek kitalálják, hogy mi a mestersége.
5. Kellemes - kellemetlen:
A tanár fogalmazza meg, a gyermekek mimikával, arcjátékkal fejezik ki. Pl. virágot szagolok - illatos; gumicipőt szagolok - büdös; szeretem - anyu reggel megsimogat; nem szeretem - aputól kikapok; stb.
6. Erdei séta:
Mozgással kísért ritmikus utánzó mozgások. A tanár verbálisan megfogalmazza és bemutatja a mozdulatokat, a gyermekek bekapcsolódnak, körben járva a teremben. Pl:
• sétálok az erdőben, kopog a cipőm sarka: kip-kop,...
• favágóval találkozom, vágja a fát: ripsz-ropsz,...
• harkály kopog a fán: kipi-kopi,...
• harang szól a távolban: bim-bam,...
• nyuszi szalad az erdőben: hip-hop,...
• zizeg az avar a lábam alatt: sir-sur,...
• ránézek az órára: tik-tak,...
• hazamegyek kezet mosni: lics-locs,...
• leülök ebédelni: him-ham,... (kanalazó mozdulattal).
7. Mókus a házból ki:
Figyelemfejlesztő játék zenére. Két-két gyermek egymással szemben áll, körbefogva egy harmadikat, a mókust. A mókusok zeneszóra kiszaladnak a kapuk alól. Ha a zene elhallgat, visszafutnak, megkeresve az eredeti helyüket.
8. Hol a helyem?
A teremben mindig egy székkel kevesebb van, mint ahány gyermek. Zeneszóra körbefutkosnak a teremben; ha a zene elhallgat, helyükre szaladnak. Akinek nem jut szék, kiesik a játékból. (Minden indításnál egy széket el kell vinni a helyéről.)
9. Áramszünet:
Zenére körben járás vagy futás. Ha elhallgat a zene, mindenki leül vagy leguggol a szőnyegre. ugyanezt lehet párokban állva, amikor a párját kell megkeresnie mindenkinek.
II. Főrész
A. Ritmusgyakorlatok:
1. Szívritmus megfigyeltetése:
A gyermekek törökülésben ülnek a szőnyegen, egyik kezükkel kitapintva a szív, a nyaki ér lüktetését, a másik kezükkel ezt az egyenletes lüktetést dobolják.
2. Tihanyi visszhang:
A tanár kiáll a "domboldalra". Kezével tölcsért formálva kiabál át a szemben lévő "domboldalon" álló gyermekeknek. Nekik ugyanolyan ritmusban és sorrendben kell visszakiabálniuk a szótagokat. Pl:
ha - hó, hó - hahó, huha - hu, hali - hó.
Egyre nehezedő ritmusképletekkel. Továbbiakban: ,
3. Hogy hívnak?
Saját nevük éneklése, ritmikus fejbiccentéssel kísérve ide-oda. Kezdetben a tanár egyénenként megmutatja és segíti a gyermekeket. Később dallam nélkül, prózában is bemutatkozhatnak, tapssal vagy dobolással kísérve.
Pl: Ko - vács Jú - li - a:
4. Hogy dobol a szavak ritmusa?
A teremben lévő tárgyak, játékok nevének letapsolása, ledobolása, labdával lepattintása. Majd csoportosításuk aszerint, hogy egy - kettő - három - vagy négyet dobbantanak-e a szavak ritmusára.
5. Kérdés - felelet játék:
Vagy párban, vagy a tanár vezetésével kisebb gyermekcsoporttal (kb. 4-5 fő). A gyermekek terpeszülésben helyezkednek el egymással vagy a tanárral szemben, páronként egy-egy labdát gurítva egymásnak. Ügyeljünk arra, hogy a labdagurítás mindig "varázsszóra" (indításra) történjék. Mondókákat, énekeket is ritmizálhatunk így.
6. Távirat játék:
A folyamatos prózai szöveg ritmikus reprodukálására felhasznált gyakorlat. A tanár előtt egy dob van, vele szemben ülnek a szőnyegen a gyerekek, mindegyikük előtt egy-egy dob. Pl: Levéltáviratot küldünk a Nagymamának vidékre.
A tanár:
Kedves Nagyanyó!
Mondd meg, hogy vagy?
Hogy van a Bodri?
Adsz neki csontot?
Hogy van Nagyapó?
Nem beteg?
Kérlek, vigyázz rá!
Írjál levelet!
Nagyon hiányzol!
Szerető unokád: Berci. :
Hasonló ritmikus szöveget lehet az aktualitásnak megfelelően választani (Pl: Mit kérek karácsonyra?).
7. Mit üzensz?
Bemutatás nélküli önálló szövegritmizálás.
Gyerek:
Üzenek Marinak
Add ide a labdát!
Mari visszaüzen:
Nincs nálam.
Kérd el Bélától!
8. Mondókák, versek, énekek
ritmikus feldolgozásánál figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a beszédhibás gyermeknél nehéz a három mozgásformát koordinálni: a beszédet, a kéz- és lábmozgást, különösen, ha az helyzetváltoztatással jár. Ezért ritmikus feldolgozásra kijelölt anyagot:
• beszéd - taps,
• beszéd - helybenjárás,
• beszéd - taps - járás fokozatokban alkalmazzuk.
9. Zenekaros játék:
egyszerű hangszerekkel (dob, triangulum, cintányér) énekek, zenei anyagok ritmusának kisérete. Lehet párbeszédes formában is. (Pl. Jön a kocsi c. versre.)
10. Karmester játék:
Magas - mély; szomorú - vidám; gyors - lassú; halk - hangos; dallambujtatás témák feldolgozásával. Lehet a tanár, vagy egy gyermek is a karmester.

B. Zenére történő irányított vagy kreatív mozgás, tánc.
A főrészbe beépített gyakorlatok kielégítik a gyermekek mozgásigényét, fejleszti és bátorítja önkifejezésüket, alkotó fantáziájukat, mozgásuk összerendeződését. Célszerű ezeket a foglalkozásokat csak januártól tervezni, amikor a gyerekek már megszokták a szituációkat és oldottabban, bátrabban mozognak.
1. Zenére történő irányított mozgás:
A tanár irányításával olyan kifejező mozdulatok, melyek jellemzőek a megszemélyesített figurára (pl. pingvin totyogó járása). Zenehallgatás közben a gyermekek is átveszik a ritmust és a mozdulatokat. Mozgás- és ritmusfejlesztő hatása nagy.
2. Zenére történő irányított tánclépések:
Körben állva, magyar népdalokra tánclépések bemutatása a tanár által, először vezényszavak segítségével (egy-kettő, balra-jobbra instrukciókra). Majd zenére ugyanez (pl. "Hopp Juliská"-ra kiscsárdás lépései). Szalaggyakorlat "Tavaszi szél"-re, balra-jobbra hajlással.
3. Zenére történő önkifejező szabad mozgás:
Alkalmazhatjuk önállóan, egész órai anyagot is kitöltve. A mozgást mindig előzze meg verbális és vizuális szemléltetés, majd zenehallgatás. Pl. "Péter és a farkas"-nál:
• a mese bemutatása közben a szereplők megszemélyesítése, rajzon vagy bábokkal
• zenemű és mese meghallgatása
• zenemű és mese hallgatása közben szabad mozgásképletekkel megelevenítik a szereplőket. Bátortalanabb gyermekeket a tanár egyénileg átkarolva vonja be a csoportos mozgásba.
Vagy Vivaldi: "A négy évszak"-ból a "Tél" tétel feldolgozásánál:
• téli jelenségek, örömök megbeszélése, szemléltető eseményképek segítségével
• zenemű hallgatása közben a tanár egy-egy magyarázó mozdulattal ötleteket ad (síelő lesiklása, hógolyózás, hóember építése, gyúrás, didergés, felszabadultan futás, stb.)
• a teremben elszórtan elhelyezkedő gyermekek - a zene hallgatása közben - mozgással elevenítik meg emocionális élményeiket.
III. Levezető rész
Vizuális, kreatív ábrázolás megvalósításának lehetőségei:
Ebben a részben a verbálisan érzelmileg közelített témák grafomotoros kivitelezése folyik. Közben fejlesztjük a gyermekek ritmusérzékét, esztétikai érzékét és kézügyességét. Az ábrázolás terén gátolt gyermekek is szívesen nyúlnak az eszközökhöz, ha szabadon, saját elképzeléseiket valósíthatják meg. Fontos, hogy minden gyermek teljesítményét önmagához mérjük és fogadjuk el. Pszichés fejlesztő hatását csak így tudjuk elérni. E szakasz feladatai két területen gyakorolhatóak:
1. Ritmusfejlesztés manuálisan:
egyéni kivitelezéssel, zenehallgatás közben ritmikus kézmozdulatokkal gyurmázás (pl. pékbolt: ütemre lapítás, sodrás, gömbölyítés).
2. Ujj- vagy tenyérfestés ritmikus ütemben
3. Szabad témájú ábrázolás csoportosan:
Nagyfelületű csomagolópapíron vagy falfelületen zsírkrétával, ecsettel, kikevert temperafestékkel, vagy színes táblai krétával történő megelevenítése egy már előzőleg verbálisan, zeneileg feldolgozott témának (Pl. Vivaldi: Tél - tétel, Péter és a farkas, stb.) A kreatív ábrázolást előzze meg a mozgásos megelevenítés.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése