2011. január 5., szerda

Szerialitás gyakorlatok, feladatok

Szerialitás gyakorlatok, feladatok

A sorozatok pontos felidézéséhez és visszaadásához a szerialitás képességére van szükségünk. A szeriális képesség kulcsfontosságú az olvasási, helyesírási és számolási készség kialakulásának folyamatában. A sorrendiség megjelenik a térben, időben, vizuális és auditív területeken, valamint a mozgássorozatokban is.
Alapozó terápiás foglalkozásaink során előtérbe kerülnek a mozgásos feladatok, de a harmonikus fejlesztéshez, fontosnak tartom az egyéb területek szeriális feladatainak alkalmazását is. Természetesen több terület fejlesztését is összekapcsolhatom egy-egy feladat során. A szerialitás fejlesztésekor a figyelmet, különböző érzékleti csatornák észlelését, differenciálását és a memóriát is fejlesztem.
Ezen képesség fejlesztési tervének kidolgozásakor, a sorrendiség megjelenési területe szerint csoportosítottam a feladatokat, így megkülönböztettem mozgásos, térbeli, idői, auditív és vizuális sorozatokat. A feladatok felsorolásánál igyekeztem a fokozatosság elvét szem előtt tartani, az egyszerűbbtől a bonyolultabb, összetettebb feladatok felé haladni.

• Mozgásos szerialitás fejlesztése:
A szeriális mozgásgyakorlatokat csak a mozgáskoordináció rendezése után ajánlatos elkezdeni.

Kéz sorozatok:

1. gyakorlat
Üljünk le a gyermekkel egymás mellé egy asztalhoz. Mutassuk be a következő mozdulatsort:
Fektesse mindkét kezét tenyérrel lefelé az asztalra, majd mindkettőt egyszerre szorítsa ökölbe. Kissé emelje meg a kezét, hogy kinyitáskor és becsukáskor ujjai ne ütközzenek az asztal lapjába. Gyengén koppantson is minden alkalommal, tehát egyszer ökölbe szorított kézzel, aztán nyitott tenyérrel. Váltakozva, körülbelül egy másodperces időközökben ismételjük a mozdulatokat. Miután 4-5-ször már bemutattuk ezt az egyenletes ritmusú mozgássort, kérjük meg a gyermeket, hogy együtt csináljuk.
Ha a közös gyakorlás során a gyermeknek sikerült ugyanabban a tempóban végeznie a mozdulatsort, akkor szólítsuk fel, hogy most egyedül folytassa. Eközben némán, de a gyermek számára is látható módon, az ujjainkon számoljuk a helyesen elvégzett sorozatokat. Akkor sikeres a feladatvégzés, ha 10-szer képes a sorozatot hibátlanul kiviteleznie.

2. gyakorlat
Ez a gyakorlat már nehezebb, mint az előző, ezért akkor próbálkozzunk ezzel a feladattal, ha a gyermek az előzőt hibátlanul kivitelezi.
Megint üljünk a gyermek mellé, és mutassuk be a következő mozgássort:
1. mozdulat: mindkét kéz nyitott tenyérrel koppant az asztalra
2. mozdulat: a jobb kéz ökölbe szorítva, a bal pedig nyitott tenyérrel, egyszerre koppant az asztalra
A feladat elsajátításának lépéseit minden gyakorlatnál kövessük: bemutatás, a mozgássor közös kivitelezése, a gyermek önálló feladatvégzése. A helyesen elvégzett gyakorlat akkor valósul meg, ha a gyermek hibátlanul, önállóan elvégez 10 sorozatot. Fontos, hogy csak akkor lépjünk a következő feladatra, ha már hibátlanul elvégzi a tízes sorozatokat.

3. gyakorlat
Ez a feladat voltaképpen megegyezik a 2. feladattal, de most felcserélődik a két kéz szerepe.
1. mozdulat: a jobb kéz mindig nyitott tenyérrel koppant
2. mozdulat: a bal kéz váltakozva, hol nyitott, hol ökölbe szorítva teszi ugyanezt

4. gyakorlat
1. mozdulat: mindkét kéz nyitva, tenyérrel lefelé fordítva koppant az asztallapra
2. mozdulat: mindkét kéz nyitva, tenyérrel felfelé fordítva koppant az asztallapra

5. gyakorlat
Jobb kéz váltakozva tenyérrel lefelé fordítva, majd tenyérrel felfelé fordítva koppant az asztalon, míg a bal kéz, ugyanabban a ritmusban, mindig tenyérrel lefelé fordítva teszi ugyanezt.

6. gyakorlat
Most pedig a bal kéz váltogatja a tenyérrel lefelé, illetve a tenyérrel felfelé pozíciókat, míg a jobb kéz mindig tenyérrel lefelé helyzetben érinti az asztalt ugyanabban az ütemben.

7. gyakorlat
1. mozdulat: Mindkét kéz nyitva, tenyérrel lefelé fekszik az asztalon.
2. mozdulat: A jobb kéz ökölbe szorítva koppant az asztalon, bal kinyitva, tenyérrel lefelé teszi ugyanezt
3. mozdulat: A két kéz nyitott pozícióban, tenyérrel lefelé fordítva koppant az asztallapra.
4. mozdulat: A bal kéz ökölbe szorítva koppant az asztalon, a jobb kinyitva, tenyérrel lefelé teszi ugyanezt.

8. gyakorlat
A gyermek dolga most még nehezebb, mert ezúttal az ökölbe szorított kezek váltogatását közbülső lépés nélkül kell elvégeznie.
1. mozdulat: jobb kéz ökölbe szorítva, bal kéz nyitva
2. mozdulat: bal kéz ökölbe szorítva, jobb kéz nyitva

9. gyakorlat
1. mozdulat. jobb kéz tenyérrel felfelé, bal kéz tenyérrel lefelé
2. mozdulat: bal kéz tenyérrel lefelé, jobb kéz tenyérrel lefelé

Egész testre kiterjedő sorozatok:

10. gyakorlat
Itt és az ezt követő gyakorlatokban a mozgássorozatok észlelése, bevésése és visszaadása az egész testre kiterjesztve történik.
A gyakorlatok menete változatlan. Először a bemutatásra kerül sor, majd együtt végezzük a mozgássort, végül a gyermekek önállóan ismétlik, mialatt a felnőtt ujjain számolva jelzi a sikeres megoldások mennyiségét. A 10 egymás utáni hibátlan kivitelezés jelzi a sikeres elsajátítást.
Az első „egész test” gyakorlat egyszerű, mindkét kézzel egyszerre üssön a térdeire, majd tapsoljon.

11. gyakorlat
1. mozdulat: mindkét kéz a térdre üt
2. mozdulat: taps
3. mozdulat: a jobb kéz megérinti a jobb fület

12. gyakorlat
A megelőző feladat megismétlésével kell kezdenünk minden feladatot, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az előzőeket helyesen elsajátította a gyermek és még emlékszik-e rá. Ezeknél a feladatoknál már a mozgásemlékezet fejlesztésére is egyre nagyobb hangsúly kerül.
1. mozdulat: mindkét kéz a térdre üt
2. mozdulat: taps
3. mozdulat: a jobb kéz megérinti a jobb fület
4. mozdulat: a bal kéz megérinti a bal fület

13. gyakorlat
Mielőtt hozzákezdenénk ehhez a feladathoz, ellenőrizzük, hogy a gyermek helyes testtartásban ül-e, azaz mindkét lábával el tudja-e érni a talajt. Most ugyanis arra lesz szükség, hogy a lábaival könnyen tudjon dobbantani a padlón.
1. mozdulat: mindkét kéz a térdre
2. mozdulat: taps
3. mozdulat. a jobb kéz megérinti a jobb fület
4. mozdulat: a bal kéz megérinti a bal fület
5. mozdulat: a jobb láb dobbant
Ügyeljünk arra, hogy a mozdulatok egyenletes ritmusban kövessék egymást.

14. gyakorlat
1. mozdulat: mindkét kéz a térdre
2. mozdulat: taps
3. mozdulat. a jobb kéz megérinti a jobb fület
4. mozdulat: a bal kéz megérinti a bal fület
5. mozdulat: a jobb láb dobbant
6. mozdulat: a bal láb dobbant
A gyakorlás ugyanúgy történjen, mint eddig. Ne segítsük a gyermeket azzal, hogy hangosan számoljuk, vagy kimondjuk a mozdulat megnevezését, hiszen az a célunk, hogy a mozdulatsort jegyezze meg, ne pedig a mozgásokkal „illusztrált” számsorozatot!

15. gyakorlat
A következő gyakorlatokban a mozgássorozatok észlelése, bevésése és visszaadása a nyelvi területre is kiterjed, ill. azzal is összekapcsolódik. A korábbi gyakorlatokhoz képest változást jelent, hogy a mozgásokat ezúttal közösen kell végrehajtanunk.
1. mozdulat: térdre ütés
2. mozdulat: taps
3. mozdulat: saját név kimondása
Sorban ülünk egymás mellett a gyerekekkel. Az 1. és a 2. elemet közösen végezzük, majd a felnőtt megnevezi magát. Ezután újra elvégezzük együtt a mozgásos elemeket, majd a felnőtt mellett ülő gyermek mondja ki a saját nevét, majd ismét elvégezzük a mozgásos elemeket, majd a sorban a következő gyermek mondja ki a saját nevét.

16. gyakorlat
A következő négy gyakorlatban továbbra is jelen van a váltakozó megnevezés, miközben a mozgássor fokozatosan bővül.

1. mozdulat. mindenki a térdére üt
2. mozdulat: mindenki tapsol
3. mozdulat: mindenki megfogja a jobb fülét
4. mozdulat: a felnőtt kimondja a nevét
5. mozdulat: mindenki a térdére üt
6. mozdulat: mindenki tapsol
7. mozdulat: a felnőtt mellett ülő gyerek kimondja a saját nevét
8. …

17. gyakorlat
1. mozdulat. mindenki a térdére üt
2. mozdulat: mindenki tapsol
3. mozdulat: mindenki megfogja a jobb fülét
4. mozdulat: mindenki megfogja a bal fülét
5. mozdulat: a felnőtt kimondja a nevét
6. mozdulat: mindenki a térdére üt
7. mozdulat: mindenki tapsol
8. mozdulat: mindenki megfogja a jobb fülét
9. mozdulat. mindenki megfogja a bal fülét
10. mozdulat: a felnőtt mellett ülő gyerek kimondja a saját nevét
11. mozdulat:…

18. gyakorlat
1. mozdulat. mindenki a térdére üt
2. mozdulat: mindenki tapsol
3. mozdulat: mindenki megfogja a jobb fülét
4. mozdulat: mindenki megfogja a bal fülét
5. mozdulat: mindenki dobbant a jobb lábával
6. mozdulat: a felnőtt kimondja a nevét
7. mozdulat: mindenki a térdére üt
8. mozdulat: mindenki tapsol
9. mozdulat: mindenki megfogja a jobb fülét
10. mozdulat. mindenki megfogja a bal fülét
11. mozdulat: mindenki dobbant a jobb lábával
12. mozdulat: a felnőtt mellett ülő gyerek kimondja a saját nevét
13. mozdulat:…

19. gyakorlat
1. mozdulat. mindenki a térdére üt
2. mozdulat: mindenki tapsol
3. mozdulat: mindenki megfogja a jobb fülét
4. mozdulat: mindenki megfogja a bal fülét
5. mozdulat: mindenki dobbant a jobb lábával
6. mozdulat. mindenki dobbant a bal lábával
7. mozdulat: a felnőtt kimondja a nevét
8. mozdulat: mindenki a térdére üt
9. mozdulat: mindenki tapsol
10. mozdulat: mindenki megfogja a jobb fülét
11. mozdulat. mindenki megfogja a bal fülét
12. mozdulat: mindenki dobbant a jobb lábával
13. mozdulat: mindenki dobbant a bal lábával
14. mozdulat: a felnőtt mellett ülő gyerek kimondja a saját nevét
15. mozdulat: …

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése